18 Şubat 2008 Pazartesi

TRAM

Bir resmin ya da rengin, baskı makinelerinde basılabilmesi için noktalara ayrılması gerekir. Bu noktalara tram denir. Tram, çok tonlu materyallerdeki görüntüyü irili ufaklı noktalara ayırır. Tramlar genellikle eliptik, kare, yıldız veya çizgi seklinde olur.


Tramlar baskı aşamasında üst üste gelerek farklı renkler yarattığından elde etmek istediğimiz renklerin belirli açıları olmak zorundadır. Tramı tanımlamada biçimi, açısı, ton değeri ve sıklığı belirleyici nitelikleridir.
Tramlar genel olarak konvansiyonel ve kristal-kum tram olarak ikiye ayrılır. Kristal tramda tram açısı yoktur. Bundan dolayı da kristal tramlama sonucunda more oluşmaz.

Konvansiyonel tram Kristal-kum (Staccato) tram


TRAM AÇISI
Tram hattının yatayla yaptığı açıya denir. Noktaların çap merkezlerinin üst üste gelmemesi için kullanılır. En koyu renk (genelde siyahtır) 45°’de tramlanır. En açık renk ise (genelde sarıdır) 90°’de tramlanır. Diğer iki renk ise 15°’de ve 75°’de tramlanır.

tram hattı
2 tram açısı
3 referans yön
Tram açılarının hatalı verilmesi sonucu oluşan istenmeyen görüntüye ‘more (veya more deseni)’ denir. Moreyi en aza indirmek için tram açıları arasında min. 30° olmalıdır.

TRAM SIKLIĞI
1 cm tram hattı üzerindeki tram sayısına denir. 40’lık tramda 1 cm üzerinde 40 tram noktası bulunur. Bazı kağıt çeşitlerine göre standart olmuş tram sıklıkları:

Gazete için 48 veya 54
1. hamur 54 veya 60
Kuşe 64, 70 veya 80
Karton 48, 54 veya 60

TRAM YOĞUNLUĞU (TON DEĞERİ)
1 cm2’deki siyah alanın tüm alana oranına denir.