17 Şubat 2008 Pazar

Baskı Öncesi Yapılması Gereken Ayarlar

1) Kalıp, kazana, germe çubuğu vasıtası ile takılır ve vidalanır. Ayar
rehberi, kalıbın düzgün ve ortalıklı takılmasında yardımcı olur.
2) Kâğıt, havalandırılarak asansöAre yerleştirilir. Havalandırmanın
amacı, kâğıt kenarlarının birbirine yapışmasını önlemektir
3) Mürekkep mümkün olduğu kadar kutudan alındığı gibi
kullanılmalıdır. İlave gerekiyorsa, bir pleyt üstünde veya duruma
göre boya haznesinde spatula ile iyice karıştırılır. Mürekkebin rengi,
baskı orijinaline, inceliği de kâğıda uygun olmalıdır. Kalıptaki şekillerin
durumuna ve hizalarına göre, mürekkep ayar vidalarıyla boya akış
ayarı yapılır.
4) Kâğıt, boya ve kalıbın cinsine göAre boya ve su merdaneleri ve
bunların kalıpla temas durumları kontrol edilir.
5) Emici kafa, kâğıdın öAzelliklerine göAre hassas şekilde ayarlanır,
vakum lastikleri düzenlenir ve kontrolden geçirilir.
6) Kâğıtları tabla üstünde teker teker göAnderen transport makaraların
basınçları, siperler, makaslar ve çift kâğıt kontrol elemanları birer
birer gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır
7) Basılan kâğıtların, tek renkli makinelerde istife, çok renkli
makinelerde 2. baskı ünitesine göAnderilmesi için gerekli ayarlar
yapılır. Ayarların doğru ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek
için; Öncelikle kağıt, mürekkep ünitesi çalıştırılmadan boş olarak
makineden geçirilir. Daha sonra yıkanmış ve su verilmiş olan kalıba
mürekkep merdaneleri vasıtasıyla mürekkep verilir ve deneme
baskısı yapılır.
Makineden çıkan kâğıtlar üzerinde gerekli renk tonu, boya dağılımı,
resimlerin duruğu, montaj hataları, kayma, çiftleme, ve her türlü
ayar bozuklukları hassas şekilde tetkik edilir ve esas baskıya başlanır.
Esas baskının başlangıcından bitimine kadar baskıcının dikkat
etmesi gereken hususlar ise; Renk tonunun aynı kalması, ayarlı
baskının bozulmaması, basılan işin temizliği, makinenin doğru olarak
çalışması, kâğıdın daima düzgün gitmesi ve Mürekkep -Su dengesinin
sürdürülmesidir.

Hiç yorum yok: