16 Şubat 2008 Cumartesi

Matbaacılıkta Atılan Temel Adımlar
- Matbaacılık, Gutenberg tarafından icat olundu (1440)
- Alman Alois Senefelder tarafından tas baskı icat edildi (1796)
- Louis Robert tarafından ilk kâgıt makinesi icat edildi (1799)
- Ilk çinko baskı, Alois Senefelder tarafından yapıldı (1805)
- Ilk baskı makinesi Frederickoenig tarafından yapıldı (1812)
- Fransız Joseph Niepce fotografiyi icat etti (1822)
- Fransız Alfons Louis Poitevin tarafından ısık baskı icat edildi (15)
- Amerikalı William Bullock tarafından rotasyon baskı icat edildi
(1860)
- Alman Joseph Albert tarafından ısık baskı makinesi icat edildi
(1871)
- Fransız Voirin tarafından Teneke baskı icat edildi (1879)
- Ilk dizgi makinesi Ottmar Mergenthaler tarafından icat edildi (1884)
- Alman Hermann ve Amerikalı Ruber tarafından Ofset baskı icat
edildi (1905)
- Fransız Auguste ve Louis Jean tarafından renkli fotograf icat edildi
(1907)
- Amerikalı Chester F. Carlson tarafından Xero-grafi icat edildi (1938)
- Tabii bu çok uzun zaman alıyor ve çok emek istiyordu.

Hiç yorum yok: