17 Şubat 2008 Pazar

Ofset Mürekkebi

Bir mürekkebin ofset mürekkebi olarak vasıflandırılması için belli
bir akışkanlık özelliğinde olması gerekir. Mürekkebin akışkanlık
özelliklerini anlatmak için genellikle Tiksotropi ve Yapışkanlık terimleri
kullanılır. Durgun haldeki ofset mürekkebi çok kalın olmasına rağmen,
karıştırılınca akmaya başlar. Mürekkep karıstırıldıktan sonra kendi
haline bırakılırsa bir müddet sonra yeniden kalınlaştığı görülür.
"Tiksotropi" mürekkebin bu özelliğine verilen addır. Yapışkanlık ise
mürekkebin ayrılmaya karşı gösterdiği direnç olarak tarif edilir.
Mürekkebin hazneden çıkıp merdaneler vasıtasıyla kalıba oradan
da kauçuğa ve son olarak baskı yüzeyine transferinin sağlanması
için mürekkep tabakasının her bir merdanede ortasından bölünmesi
lazımdır. Bu olayı sağlayan mürekkebin yapışkanlık dediğimiz
özelliğidir. Yapı olarak, bir ofset mürekkebi renk veren maddenin
bağlayıcı içinde birleşik halidir. Renk veren madde dediğimiz pigment
mürekkebe rengini vermesinin yanında, basılan mürekkep filminin
transparan veya örtücü oluşunu da tayin eder. Bağlayıcı ise hem
renk veren maddeyi taşır, hem de mürekkebin merdanelerde
yayılmasını ve kalıba muntazam bir şekilde transferini sağlar. Fakat
bağlayıcının görevi burada bitmemektedir. Kâğıda transfer olan
mürekkep tabakası içindeki renk veren maddenin kâğıt yüzeyine
tutunabilmesi için, sıvı durumda olan bağlayıcının katı duruma
geçmesi gerekmektedir. Kuruma dediğimiz bu olay mürekkep
tabakasının kauçuktan kâğıda transfer olmasıyla başlamaktadır. O
anda bağlayıcının bir kısmı kâğıt tarafından emilir ki bu olaya
"yerlesme" denir. Ve daha sonra kâğıt üzerindeki mürekkep filmi,
havanın oksijenini alarak, kurumaya başlar. Ofset mürekkebinin
diğer mürekkeplerden en önemli farkı su ile birlikte çalışmak zorunda
oluşudur. Bu yüzden ofset mürekkebinin suya karşı davranışının
tam bir uyum içinde olması gereklidir. Baskıya geçtikten bir müddet
sonra Su - Mürekkep dengesi oluşmalıdır. İyi bir ofset mürekkebi
baskı anında % 10 - 20 oranında suyu bünyesine alır. Fakat bu
miktar sabit tutulamazsa, mürekkep bünyesine devamlı su alırsa,
bu denge bozulur ve bunun sonucunda ton tutma, kirlenme ve
çürüme gibi problemler ortaya çıkar. Mürekkep seçimi yada yanlış
kullanımlardan dolayı oluşabilecek problemlerle karşılaşılması olası
bir ihtimaldir.
Bu durumlarda baskıdan sorumlu kişinin bazı basit
noktaları gözden kaçırmaması gerekir
1. Mürekkepler bilindiği üzere DiN- Kodak yada Avrupa skala gibi
standartlarda üretilmektedir. Her skalanın kendine göre renk şiddeti
farklıdır. Bu farkı doğuran üretici firmaların kullanmış oldukları katkı
maddeleri ve pigmentlerden kaynaklanmaktadır. Bu durum göz
önüne alınırsa, özellikle trikromi baskılarda baskıya hangi marka
mürekkeple giriliyorsa aynı markanın trikromi serisi kullanılmasına
dikkat edilmelidir. Aksi halde her marka mürekkebin kuruma süresi
ve renk şiddeti farklı olacağından baskı bitiminde basılan işin orijinale
uygun olması söz konusu olamaz.
2. Ofset mürekkepleri üretimleri sırasında su ile temas halinde
olacakları göz önüne alınarak suya karşı dayanıklı olacak şekilde
imal edilirler. Yani mürekkep ideal oranlarda suyla temas ettiğinde
çürüme yapmaz. Bu yüzden Tipo baskı için üretilmiş bir mürekkep
ofset baskıda kullanılmamalıdır. Çünkü Tipo baskı mürekkepleri,
ofset baskı mürekkeplerine oranla viskozitesi yüksektir ve suya
dayanıklı değildirler.
3. Bu faktörlerin yanı sıra mürekkepler kuruma özelliklerine göre
bazı kodlarla belirtildiği üzere kuruma zamanları farklı üretilirler.
Kodları farklı mürekkep serileri ve bu kodların ifadeleri şöyledir :
OB = Çok çabuk kurumayan makinenin üzerinde 2 yada 3 gün
kalması halinde bile merdanelerde kurumayan seri. Bu seri
mürekkepler baskı materyali üzerinde de geç kururlar.
AS = OB' ye oranlara daha çabuk kuruyan ve merdanelerde kuruması
daha kısa süre alan seri. Anında kuruyan yani baskı materyali
üzerinde çok çabuk kuruyan mürekkepler, yani trikromi mürekkepler
ANKUR dur. Bu tip mürekkepler baskı bittikten sonra hemen
makinenin yıkanması suretiyle merdanelerden temizlenmelidir.

Hiç yorum yok: