18 Şubat 2008 Pazartesi

Kesim hataları ve çözümleri

Dısa egimli kesim Kesim esnasında bıçak dısa dogru bastırılır.(kayar) Yani istifteki tabakalar istifin altına dogru uzun kesilir. Bu dikey sapmanın nedenleri sunlar olabilir; Kesim yüzeyinin iç bükey olması yada zıt agız olusması Kesim yüzeyi (Bıçak Sırtı) sisik kamburdur. (Dıs Bükey) Veya bıçak agzında ters bir faze agız daha vardır. Bu zıt agız; bileme hatasından veya normal sekilde körlenmeden meydana gelmistir. Arızanın çözümü Bıçagın arka yüzeyini düz veya 0.1 mm iç bükey alarak zıt agız ortadan kalkana kadar bileyin. Bazı bıçak tiplerinde, bıçak arkalan (sırtları) 0.1 mm kesik taslanmıstır. Bıçak agzının ince açılı taslanması Özellikle sert kesim materyalleri, örnegin: kuse kagıt, zamklı kagıtlar, mukavva ve plastik folyeler içindir. Arızanın çözümü Bıçak yeniden taslanmalıdır. Bıçak materyallerinden fazla kayıp vermemek için sadece körlenmis agız açısı taslanır. Bıçak, bıçak aynasına egik sıkılmıstır Bu hatada bıçagın üst kenarı alın kısmından yer yer egilmis olabilir. Ayrıca bıçak, bıçak ile bıçak aynası arasına yabancı bir madde çapak, v.b. bir madde sıkısmıs olabilir. Bu durumda bıçagın aynaya oturtulması hatalıdır. Arızanın Çözümü Egik ve sisik olan bıçak yüzeyi ege ile düzeltilir ve bıçak aynasındaki sıkma yerleri ve yüzeyi temizlenir. Bıçak agzının körlenmesi Bu durumda tabakalar bıçak agzı tarafından asagıya dogru egilir ve sıkıstırılır. Aynı zamanda dısa dogru zorlanır. Arızanın çözümü Bıçak iyice bilenir. (Taslanır) Presleme basıncının çok yüksek olması Çok preslenmis kuse kagıt gibi sert kagıtları keserken, bıçak ayardan kaçabilir. Arızanın çözümü Pres basıncı azaltılır. Içe egimli kesimYüksek istifli, büyük ebat, yumusak, yüzeyi pütürlü, mukavva türü kagıtların kesiminde bıçak istifin içine dogru çekilir. Yani istifin iç tarafına dogru keser. Bunun birkaç sebebi vardır Bıçagın, bıçak aynasına hatalı montajı Buna bıçak veya bıçak aynasında olabilecek egiklikler sebep olabilir. Bu yüzden bıçak, bıçak aynasına dik açısından kaçık monte edilmis olur. Arızanın çözümü Egiklikler ortadan kaldırılıp, bıçagın oturacagı ayna temizlenir. Çok ince ve çok açılı taslanmıs bıçaklarla yapılan kesimler Çok ince taslanmıs bıçak agızlan, kalın mukavva ve kagıt kesimlerinde, bıçak aganın iki taraflı kama açılı olmasından dolayı, bıçak agzı istifin arkasına dogru kıyma yapar. Kesim materyali için tercih edilmis olan açısı da aynı egilimi gösterir. Arızanın Çözümü Bıçak agzı açısı uygun olmalıdır, gerekiyorsa pres basıncı yükseltilmelidir. Netice alınmıyorsa bıçak agzı gaz tası ile temizlenerek yeni bir zıt faz yapılır. Bütün bu çözümlerden netice alınmıyorsa, kesim materyalini dengelemek gerekir. Mantar Kesimleri Eger istifteki en üst tabaka diger tabakalardan uzun ise kesim kenarındaki pres basıncı azdır. Böyle bir durumda üstteki tabakalar pres basıncıyla asagıya dogru itilir ve daha da uzar. Bu olayda oldugu gibi ince pelür gibi hava geçiren kagıtlarda da preslemeden dolayı birbirlerine geçmeler görülür veya kör bıçak agızlı kesimlerde ortaya çıkar. Arızanın çözümü Pres basıncının yükseltilmesi veya bıçak agzının bilenmesine ragmen bu arıza çözümlenemiyorsa, kullanma talimatındaki "Pres zamanının uzatılması" bölümünde açıklanan yöntem uygulanır. Ayrıca Pres sacının kama kesitli olanları ile yapılacak bir uygulama da bu tip kesim hatalarına yardımcı olabilir. Çok gerekli hallerde bıçak arkası ile pres aynası arasında ki mesafe ayarlanması da uygulanabilir. Içe bosluklu kesim yüzeyi Içe bosluklu kesim yüzeyi ince kesim agzı ile sıkı karton veya mukavva kesildiginde meydana gelir. Bıçak agzı istif içinde ve daha sonra, kesilen materyale zıt yönde öne dogru zorlanır. Istifin ortasındaki tabakalar digerlerine göre daha kısa olurlar. Arızanın çözümü Bıçagın agız açısını daha büyük tercih edin ve gerekirse presleme kuvvetini yükseltin. Çarpık ve bükük kesim yüzeyi Bu durum kesim materyali istifinin içindeki tabakaların farklı kalınlıklarda olmasından kaynaklanır. Kesim akısı bir kenarın dısa, diger kenarın içe dönük kesim oldugunu gösterir. Bunun sebebi istif yüksekliginin esit olmamasından veya pres kesim kenarına esit dagılmamasından kaynaklanır. Istifin pres tarafından kuvvetlice preslendigi bölüm öne dogru, zayıf preslenen istif bölümü arkaya (içe) dogru kesilir. Arızanın Çözümü Prese istifteki yükseklik farklıklarım dengeleyen, ortadan kaldıran çok yönlü pres sacı takınız. Dıs bükey veya iç bükey kesim Bu tip kesimin nedeni istifin esit kalınlıkta olmamasından kaynaklanır. Istifin düzgün olmayan yüzeyinden dolayı pres basıncı yüzeye esit dagılmamıs bir etki yapar. Pres basıncının az oldugu yerlerde kesim materyali kısa kesilir. Ortası yüksek istiflerin kesiminde iki ucu kısa olan istifin dıs bükey kesilmesine neden olur. Arızanın Çözümü - Kesim çizgisi boyunca esit pres basıncı elde etmek için çok yönlü pres sacı kullanınız. Bazen hafif dalgalı ince kagıtlarda el ile yapılan düzeltmeler, kagıdın havasını almak gibi uygulamalar aldatıcı olabilir. Çünkü istif kesim kenarları presli zamanda düz, pres kalkınca tekrar egimli hale gelir. - Dıs bükey kesimlerde istifin pres basıncı arttırılarak suni bir iç bükey sekil aldırılır. Istifin pres basıncı kaldırılarak kesim kenarı düzelir. Böylece kesim yapılır. - Iç bükey kesimi azaltmak için mümkün oldugunca pres basıncını en az kuvvete indirmek gerekir. Kesimi daha da iyilestirmek için istifi ortadan ayırmak lazımdır. Yani ara tıras kesimleri materyalin ortasından baslayarak yapılmalıdır. Bitirme kesimi tekrar dıs kenarlardan yapılır. Dalgalı Kesim Dalgalı kesim, sert kagıtlarda ve kartonlarda ince bıçak agzı ile yapıldıgında ortaya çıkar. Kesim esnasında bıçak agzı öne ve arkaya dogru yaylanmalar yapar. Bundan dolayı kesim yüzeyinde gözle görülür sekilde dalgalanmalar bırakır. Dalgalı kesim yüzeyi esit preslenmemis istiften dolayı da olusabilir ve özellikle baskılı tabakalarda açıkça görülür. Arızanın Çözümü Büyük açılı bıçak agızları ile çalısın. Pres basıncını mümkün oldugu kadar azaltın. Çok yönlü ve amaçlı pres sacı kullanabilirsiniz. Açısı 90°'den kaçık kesimler Ölçüsüz bir ebadın kenarlarını tam 90°'A1 yapmak için pratikte hep gözlemlediginiz hatalar tekrar tekrar yapılmaktadır. Istif tam ölçüsüz ve kenarları 90°'A1 lik bir açı ile kesilmemis olabilir. Bu nedenle ilk önemli olan birinci kesimden sonra istif çevrilerek kesilen yüzey pozaya yaslanmalıdır. Daha sonra ikinci kesimde istifin 90°'A1 lik açısı garanti altına alınır ve diger kesim islemleri tam 90°'A1 lik bir açı ile yapılmaya devam edilir. Birinci kesimden sonra istifi 90°'A1 yan pozaya dayamazsanız, kesilmemis kenarını gönyeye pozalarsanız islenmemis istifin açı kaçıklıkları gönye tarafından üstlenilir. Ikinci kesim için istif 180°'A1 çevrilir ve üçüncü kesim için ilk iki kesim yüzeyi yan pozaya yüklenir.Gönye, bıçaga paralel degildir veya yataklarda bosluk vardır. Arızanın çözümü Sonuçta yuvarlak bir boy ölçüsü ile gönye, kolayca bıçaga paralel ayarlanabilir. Eger elinizde boy ölçüsü mastın yoksa bir tabakanın kesilmesiyle ve çevrilerek tekrar kesilmesiyle paralellik ayarı yapılabilir. Gönye bıçaga dogru en son limit pozisyonuna getirilir, daha sonra bıçaktan geriye dogru itilir. Diger gönyede pozisyon degisiklikleri teshil ediliyorsa gönyede bosluk vardır. 2) Kesim masası, makinedeki bıçakla açılı (aynı diklikte) degilse Ayar kaçıklıkları meydana gelir. Bu durum genellikle kesim masasının makineye baglanmasında kullanılan cıvata sistemlerindeki montaj ayarı hatasından, ya da makinenin çalısmasından meydana gelen vibrasyon neticesinde olusan kaçıklıklardan meydana gelir. Arızanın Çözümü Kesim masasının açı kaidelerine uygun sekilde ayarlanması yan pozaya ve bıçaga yerlestirilecek birer gönye ile kontrol edilebilir. Gönyeler önce sola daha sonra sag tarafa yerlestirildikten sonra tespit edilebilir. Masanın ayarlama islemi bittikten sonra gönyenin bıçaga olan paralellik ayarı yukarıda yazıldıgı gibi mutlaka kontrol edilip ayarlanmalıdır. Makinenin sarsıntısız (vibrasyon) çalısabilmesi için üzerine yerlestigi zeminin saglam olması sarttır. Kademeli kesim Kesim yüzeyleri istifte kademeli ise ve kesim esnasında sık sık tekrarlanıyorsa Örnegin pütürlü ve yapıskan yüzeylerde (kalın mukavva, plastik tabakalar, yer döseme malzemeleri Arızanın Çözümü : Pres basıncını düsürün. Bıçak agzı, büyük açılı bıçaklan kullanın. Kesilecek materyal uzun süre depoda kalmıssa iyice havalandırın, küçük istifler halinde kesin. Kesim hassasiyetine göre ikinci bir ayarlı kesim gerekebilir. Tırtıklı, çentikli kesim yüzeyinin sebebi çentikli bıçak agzıdır. Çentikleri kesim materyali yapar ve yabancı maddeler içerir. Sert kesim malzemeleri, örnegin yüksek satenli kagıtlar, presli mukavvalar, selefon içerikli kagıtlar ince bıçak agzında kırılmalara, çentiklere sebebiyet verirler. Yüksek Sertlik derecesindeki bıçaklar sert kesim materyallerinde kolaylıkla kırılabilirler. Eger bıçak pres aynasını sıyırarak hareket ediyorsa kolaylıkla bıçak agzında çentikler olusabilir.o Bıçak makine gövdesi yatagına sürtünüyorsa veya pres aynasına temas ediyorsa veya bıçak aynası yatagı kural dısı fazla yaglanmıssa kesim yüzeyleri kirli çıkabilir. Bıçak agzının yanındaki kahverengi ve mavi renklenmelerin sebepleri - Tas Bıçaga çok indirilmistir. - Vargel hareketi çok hızlıdır. - Sogutma sistemi yetersizdir. - Tas bıçaga uygun degildir. - Tas körlenmis ve kirlenmistir. Bu durumlarda yüzey kabaca taslandıktan sonra kurallara uygun tekrar taslanmalıdır. Bıçak agzı üzerinde kahverengi-sarı taslama lekeleri : Bu lekeler 200 °'A1C - 350 °'A1C arası yüksek ısınmalarda, bölgesel ve kolayca tespit edilmeyen lekelerdir. Sebepleri - Sert ve körelmis biley tası - Pislenmis biley tası - Hatalı taslama.Bu durumlarda da bıçak agzının kırılmasını önlemek için çatlaklar, çizikler kaybolana kadar bilemeye devam edilmelidir.