18 Şubat 2008 Pazartesi

GRAFIK TASARIM TERIMLERI 2

El Ilanı: Bir ürün ya da hizmeti duyurmak, tanıtmak amacıyla çok sayıda bastırılıp dagıtılan genellikle 1/2 ya da 1/4 A4 boyutundaki basılı materyal. Ambalaj: Bir ürünü dıs etkilerden korumak, tanıtmak, ürünle ilgili imaj yaratmak ve kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla kagıt, karton, cam, plastik, teneke, kumas, ahsap, strafor vb. malzemelerden yapılan ürün tamamlayıcısı. Prospektüs: Bir ilacın kullanımına iliskin bilgileri içeren ve ilacın karton ambalajı içinde sunulan basılı materyal. Recto: Bir açık kitabın süreli yayın ya da benzerlerinin sag taraf sayfası. Sayfa 1, sürekli olarak recto üzerindedir ve rectolar sürekli tek sayfa sayısını tasır. Verso: Bir kitabın sol taraftaki sayfası. Diapozitif: Saydam, slayt. Görüntünün film üzerinde net olarak göründügü bir fotograf türü olup, matbaacılıkta görüntü kalitesi açısından tercih edilen orijinaldir. Opak: Isık geçirmeyen ve saydam olmayan, ısıgı yansıtan. Fotografçılıkta karta basılmıs fotograflar opak olarak adlandırılır. Animasyon: Hareketsiz resimleri canlandırma, çizgi fim teknigi. Cilt payı: Basılı alanla, sayfanın ciltlenecek kenarı arasındaki iç marj. Donuk sayfa: Sayfa düzeninde tek düze görünen, hareketsiz sayfa. Örnegin; roman, hikaye sayfaları. Doyma: Bir renk siddetinin ölçüsü. Örnegin pembe kırmızıdan, gökyüzü mavisi lacivertten daha az doymustur. Isim Plakası: Yayının baslıgının konuldugu grafiksel özelliklerle desteklenen bölge (isim plakası genellikle bir arka plan, yatay çizgiler, bir alt baslık ve bir açıklama satırı içerir. Yönetici listesiyle (künye) karıstırılmamalıdır.) Künye: Bir yayının adı, adresi, sahibi, yöneticisi, telefonu, e-mail v.b bilgileri içeren bölüm. Piktogram: Nesnelerin stilize edilmis siluetlerindendir. Kolay algılanır, çabuk ögrenilirler. Mektup, telefon isareti, sigara içilmez v.b isaretler. Düz Anlam: Bir sözcük isaret ya da imgenin dogrudan anlamıdır. Örnegin sarı renk dolgulu bir daire, sarı renkli bir dairedir. Yan Anlam: Anlamın ikinci asamasıdır. Yan anlam ancak düz anlamın bulundugu bir yerde deger kazanır, etkili olur ya da önerilir. Örnegin, sarı renk dolgulu bir daire görünümü bir günes olarak algılanabilir. Görsel Malzeme: Basılacak her türlü malzeme görsel malzeme olarak adlandırılır. Örnek olarak fotograf, slayt, resim ve yazı verilebilir. Simetri: 1- Tasarımda iyi orantılanmıs ve dengelenmis parçaların olusturdugu genel yapı 2- Hayali bir çizgi ya da düzlemde ayrılmıs iki yönlü biçim benzerligi. Örnek insan vücudu, dergi ve kitap sayfaları. Asimetri: Tasarımda, simetrinin tersine orantısızlıga dayalı parçalardan olusan yapı. Modernist akımlar asimetriyi birbirine benzemeyen ya da esdeger olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen saglayan bir kavram olarak ele alıp kullanmıslardır. Asimetrik denge, birbirine benzemeyen ya da esdeger olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen saglayan bir kavram olarak ele alınmaktadır. Asimetride büyük yazı küçük yazıyı, büyük görsel öge küçük görsel ögeyi ezer ancak sayfada yinede bütünlük hakimdir. Sızma: Tasarımda basılı alanın bir kısmının örnegin fotografın sayfanın dısına tasması Silme: Baskı tasaramında görsel malzemenin sayfa kenarlarında hiç bosluk kalmayacak sekilde sayfanın tamamına yerlestirilmesi. Siluet: Arka plandan soyutlanmıs bir görüntü veya bir fotografta bir anahtar ögeyi soyutlama amacıyla arka planın kaldırılması. Görsel Hiyerasi: Tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçümlenmesi anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotograf öne çıkarken, kimisinde de tipografik unsurlar, kimisinde renk, hatta bazılarında tasarım yüzeyindeki beyaz bosluköne çıkabilir. Forma: Kagıt tabakaları genellikle 4,8.16 ya da 32 sayfadan olusan birimlere bölünmektedir. Bu birimlere forma denir. Kitap, dergi gibi çok sayfalı basılı materyallerin planlanması forma üzerinden yapılır. Reklam: Bir ürün ya da hizmetin basın ve yayın araçlarına para karsılıgında tanıtılarak kamuoyuna iletilmesine yönelik faaliyetlerin tümü. Reklam Ajansı: Bir ürün ya da hizmetin tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve yetenege sahip uzmanların olusturdugu topluluk. Ajans: Bünyesinde ajans yöneticisi, müsteri temsilcisi, sanat yönetmeni, pazar arastırmacısı, metin yazarı, medya sorumlusu, trafik sorumlusu, üretim sorumlusu, tasarımcı, illüstratör, fotografçı, dizgi operatörü, endüstri tasarımcısı, personel sorumlusu gibi elemanları barındıran; bir ürün ya da hizmeti tanıtmak, duyurmak, sattırmak için reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürüten isletme. Vinyet: Dizgi ve sayfa düzenleme islerinde zemin ve aralarda, köselerde kullanılan ve sistematik parçalar halinde imal edilen süsler, figürler, çiçekler vb. Günümüzde vinyetler bilgisayar ortamında clipart dosyalarında hazır olarak bulunmaktadır.