17 Şubat 2008 Pazar

KALITE SISTEMI

Kalite: Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları
karsılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.
- Kalite, bir mal ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk
derecesidir.
- Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliligi karsılayabilme
yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin bütünüdür.
Kalite Güvencesi: Ürün ya da hizmetin kalite için belirlenmis gerekliligi
karsılanmasında yeterli güveni saglayacak planlı ve sistematik
çalısmaların toplamıdır.
ISO 9000: Isletmenin kosullarına uygun bir Kalite Güvence Sistemi
( KGS ) gelistirilmesinde ve bir baska organizasyonun KGS’nin
degerlendirilmesinde esas olarak kullanılabilecek bir modeldir. Bu
model uygulandıgı isletmeye islem maliyetlerinin azaltılması, yönetim
kontrolünün ve organizasyonun toplam etkinliginin iyilestirilmesi,
daha iyi bir ürün tasarımı yapılması, yeniden isleme ve müsteri
sikayetlerinde azalma, verimlilikte iyilesme, isçi-isveren iliskilerinde
darbogazların kaldırılması ve is ortamındaki stresin azaltılması
sonucu iyilesmeler yapılması, sirketin kalite kültürünün iyilestirilmesi
ile çalısanlarda daha çok is tatmini ve kalite bilincinin yaratılması,
müsterilere karsı isletmenin güveninin artırılması ve dıs satımda
basarılı olmak için gerekli olan sirket imaj ve itibarını iyilestirme
fırsatını verir.
ISO 9001: Bir isletmenin tasarım/gelistirme, imalat veya tesis kurma
ile ilgili gereklilikleri tanımlar. 9001 hizmet organizasyonları içinde
uygulanabilir özellige sahiptir. Standart, isletmenin büyüklügüne
degil, fonksiyonuna baglıdır.
IS0 9002: Özellikleri daha önceden olusturulmus ve onaylanmıs
tasarımlar dogrultusunda imalat yapan isletmeler için uygundur.
Ürün gelistirme fonksiyonu olmayan herhangi bir imalatçı ya da
nakliye, ambalajlama, dagıtım ve tasıma gibi isler yapan hizmet
firmalarını eger belgelendirmek istiyorlarsa bu standarda göre
gelistirilebilirler.
ISO 9003: Süreçlerin çok basit oldugu ve ürün kalitesinin nihai ürün
üzerinde yapılan muayene ve testlerle belirlendigi isletmeler için
uygulanabilir.
Kalite El Kitabı: Bir kalite sisteminin olusturulması ve uygulanmasında
kullanılan temel dökümanlardan birisi de kalite el kitabıdır. Kalite el
kitabının ilk amacı sistemin uygulanması ve bunun sürekliliginde
kalıcı bir referans olarak hizmet ederken kalite yönetim sisteminin
yeterli tanımının yapılmasını temin etmektedir. Kalite el kitabı
kapsamında degisiklikler, tadilatlar, revizyon veya ekler yapmak için
yöntemler gelistirilmelidir.

Hiç yorum yok: