17 Şubat 2008 Pazar

Temel karton özellikleri:

Su Yönü: Kartonu meydana getiren elyaflar, üretim sırasında sahife
içinde sasırtılmalarına ragmen üretim prosesi geregi yine de akıs
yönünde hizalanma egilimindedirler. Bu egilim, kartonun su yolunu
olusturur.Diger bir deyisle, karton yapım asamasındayken kagıt
hamurunun suyu süzülüp, merdanelerden geçerken kagıt lifleri bir
tarafa dogru yatar. Liflerin yattıgı yöne kagıdın su yönü denir. Kagıdın
su yönü baskı asamasında makinenin kazan miline paralel olmalıdır.
Karton ambalaj özellikle otomatik dolum makinelerinde doluma
girecekse karton su yönünün büyük fonksiyonu vardır. Karton su
yolunun yanlıs olması durumunda ambalajın dıs görünümünde
yaylanmalar ortaya çıkabilir, ambalajın yan yüzeylerinde dirençsizlik
olusabilir.
Gramaj: Temel özellik olan gramaj, kartonun 1 m2sinin agırlıgıdır.
Gramaj sahası bir karton makinesinin belirleyici özelliklerinden
birisidir. Kartonun diger bazı önemli özellikleri gramaja baglı olarak
degisim gösterirler.Baskı, kutu yapımı, dolum ve kullanımda gramajın
fonksiyonu yoktur.
Kalınlık: Kalınlık, bir karton üreticisi için en önemli özelliktir. Çünkü
kutuluk kartonun en önemli özelligi olan stifnis, kalınlıgın bir
fonksiyonudur ve stifnis degerinin artması öncelikle kalınlıgın
artmasına baglıdır. Kalınlıktaki 1 misli artıs, stifniste 5-8 misli bir
artısa yol açabilmektedir.
Dolayısıyla kutuluk karton üretiminde hedef, en düsük gramajda en
yüksek kalınlıgın alınmasıdır. Kalınlık, basılabilirlik ve islenebilirlik
için önemli bir özelliktir. Baskıda, pilyaj ve keskide saglıklı bir
çalısmanın olabilmesi için kalınlıgın hem aynı tabakada, hem de
balya içinde ard arda gelen tabakalarda homojen olması istenir.
Stifnis: Kartonun egilmeye karsı gösterdigi direnç olarak tanımlanan
stifnis, kutuluk kartonun en önemli özelligidir. Iste bu özellik bütün
kutuluk karton üreticilerinin en iyisine ulasmayı hedefledikleri bir
kalite kriteridir.
Rutubet: Kartonun 105 °C sıcaklıkta kurutulmasıyla tespit edilir.
Karton rutubeti, kartonun basılabilirlik, islenebilirlik ve hatta
kullanılabilirlik özelliklerini etkilemektedir.
Karton, hidrofil bir malzemedir ve rutubeti kendisininkinden yüksek
bir ortama girdiginde rutubet almaya, tersi durumda ise rutubet
vermeye egilimlidir. Dolayısıyla öncelikle karton rutubeti, çevre
rutubetiyle dengede olmalıdır. Eger bu denge yoksa, kartonla çevre
arasında rutubet dengeleninceye kadar rutubet alısverisi olmakta,
bu da kartonda düz durusu etkilemekte, onun basılabilirligini ve
islenebilirligini engelleyen ondülasyon ve kıvrılma sorunlarına yol
açabilmektedir. Dolayısıyla kartonun depolanması, basılması ve
islenmesinin klimatize edilmis, yani rutubeti karton rutubetiyle
dengede bilinen mahallerde yapılması uygundur.
Karton, rutubeti düstükçe gevseklesir ve kırılganlıgı artar. Bu da
özellikle yüksek gramajlarda islenebilirlik özelliginden olan pilyaj
yapılabilirligi, olumsuz yönde etkiler ve pilyajlardaki çatlama egilimini
arttırır.
Karton rutubetinin fazla olması ise öncelikle stifnisi düsürecegi için,
dolumda sorunlar yaratabilir, transport ve rafta kutular bozulabilir,
kullanılabilirlik olumsuz yönde etkilenir. Diger yandan, karton
rutubetinin fazla olması basılabilirlik özelligini de etkileyebilmektedir.
Karton rutubetinin fazla olması, baskı mürekkebinin hem fiziksel,
hem de kimyasal kurumasını geciktirdiginden baskıda kuruma
sorunlarına yol açabilir.
Yüzey pH degeri: Karton yüzeyinin pH degeri 4.5'in üzerinde olmalıdır.
Yüzey pH degeri kartonun basılabilirlik özelligini etkilemektedir. pH
degerinin 4.5 altına düsmesi baskı mürekkebinin kuruma süresini
uzatır. Arka verme sorununu arttırır. Baskı plakasının çabuk
asınmasına yol açar. pH degerinin çok yüksek olması, yeterli
dayanıklılıgı olmayan baskı mürekkeplerini bozar. Oksidatif kuruyan
keten yagı ve benzerlerinin
sabunlasmasıyla Tack problemleri olusur.
Cobb Degeri: Karton yüzeyinin suya karsı gösterdigi direncin veya
suyu kabulünün bir ölçüsüdür. Veya diger bir deyisle kartonun
tutkallama derecesidir. Ve kartonun basılabilirlik ve islenebilirlik
özelliklerini inceler.
Ofset baskı tekniginde ana ilke olarak baskı mürekkebi yanında su
kullanılır. Karton yüzeyinin mürekkep almayacak kısımlarına su
tatbik edilir. Kullanılan bu su, karton yüzeyi tarafından kontrollü
olarak alınmalıdır. Fazla alınması durumunda çesitli baskı sorunlarına
yo açabilir.
Tozlasma: Baskı sırasında, çapak yaparak baskı kalitesinin
bozulmasına, ayrıca kalıp ve kauçugun yıkama sıklıklarının artmasına
ve dolayısıyla da durus sürelerinin artmasına yol açması sebebiyle
kartondaki tozun mümkün olan en az miktarda olması istenmektedir.
Perdah: Perdah olarak isimlendirilen kartonun yüzey düzgünlügü,
kartonun basılabilirligini etkilemekte ve perdah iyilestikçe yeterli
örtücülük için gerekli baskı mürekkebi ihtiyacı azalmakta ve baskı
kalitesi iyilesmekte, baskı parlaklıgı artmaktadır.

Hiç yorum yok: